no-img

دکتر نساء اسحقی

ادامه مطلب

ZIP
عدد سیزده
zip
دسامبر 17, 2021

عدد سیزده


 13 عدد اول است.
? 1-13^2 عدد اول مرسن است.
?13 جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند که وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از یک نوع ، و کنجهای آنها مساوی هستند.)
?عدد13کوچکترین Emirp است. (Emirp عدد اولی است که اگر ارقام آن را معکوس کنیم مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،…..)
? 169=2^13 بامعکوس کردن ارقام آن داریم: 961=2^31 یعنی رقم های آن مجددا معکوس می شود.
?2^13، 1+!12 را عاد می‌کند

برای مشاهده بقیه مطالب لطفاً به ادامه مطلب بروید:

? 13 عدد Happy است.(برای دانستن این که عددی Happy است، مجموع مربعات رقمهای عدد را پیدا کرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌کنیم با ادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا کردیم آنگاه به آن عدد Happy گفته می‌شود. مثلا برای عدد سیزده 10=”2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراین13″ عدد Happy است.)
? 13نیمی از 3^3+ 3^1- است.
?شاخه زیتونی که در پشت دلارهای آمریکا کشیده شده است 13 برگ دارد.
?2^13عدد!(1 -13)+ 1را عاد می‌کند بنابراین یک عدد اول ویلسون (Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p که،p و p^2، مقدار p-1)!+1 ) را عاد کنند، عدد اول ویلسون نامیده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ویلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و 563 است .)
?چرتکه چینی دارای سیزده ستون مهره‌ برای محاسبات است.
? 13بزرگترین عدد اولی است که می تواند به دو عدد متوالی به صورت n^2+3 افراز می شود. (آیا می توانید اثبات کنید؟)
? 1+13- 13^13 عدد اول است.
? نخستین حفره‌ی اول با طول سیزده بین دو عدد 113 و 127 اتفاق می‌افتد. (منظور از حفره‌ی اول تعداد اعداد مرکب بین دو عدد اول متوالی است.)
? 13 کوچکترین عدد اول جایگشت‌پذیر (Permutable Number) است. ( این اعداد، اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند که با تجدید آرایش در رقم هایشان همچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدد اول است از دیگر اعداد از این قسم می‌توان به 13,17,37,79, 113,119 و جایگشتهای آن اشاره کرد.)

? هشت عدد اول دیگر می‌تواند به وسیله تغییر یک رقم از 13 تولید شود. {11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}
? نخستین بار پرچم امریکا 13 ستاره و 13 خط داشت که نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی این کشور بود.
? عدد 13 کوچکترین عددی است که ارقام آن در پایه چهار معکوس 13 است. ( 13 در پایه چهار 31 است.)
? رویه‌ی بیضوی روی اعداد گویا که دارای نقطه‌ی گویا از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نیست.
? 2^13= 19+…+8+7
? عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بیان می‌شود.
?طولانی ترین رکورد پرواز یک جوجه 13 ثانیه است.
سیزدهمین روز از فروردین شاید تنها بهانه‌ایی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتنبه طبیعت، اما خوب می‌دانیم اینبار نیز از نحوست 13 فرار می کنیم.
اما 13 برای شما تنها یاآور نحسی آن است؟
?1312111098765432123 45678910111213عدد اول است.
? معکوس عدد 2^13 عددی اول است.
? ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE (عبارت فوق تحریفی از حل معادله‌ی 13 است.)
? 13 کوچکترین عدد اولی است که از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا یعنی 2^3+2^2 بدست می آید.
?اقلیدس و دیافانتی هر کدام 13 کتاب نوشته‌اند.
?با به کار بردن نخستین سه عدد اول داریم : 13=”5+3^2
?فیلم” 13 نوامبر” ، آلفرد هیچکاک هیچگاه به پایان نرسید.
?مجموع نخستین 13 اعداد اول برابر 13 امین عدد اول است.
?رساله 13 جلدی Almagest بزرگترین کار بطلمیوس بود. قضیه‌ی ریاضی را با توجه به حرکتهای ماه ،خورشید و سیاره ها را فراهم ساخت.
? مجموع باقی مانده های حاصل از تقسیم عدد 13 برنخستین اعداد اول تا 13 برابر 13 است.
? 13 کوچکترین عدد اولی است که مجموع ارقام آن مربع است.
?13 کوچکترین عدد اولی است که به شکل p^2+4 ( که p اول است) نوشته می شود.
? اویلر 13 فرزند داشت که 5 فرزند او به سن نوجوانی رسیده و تنها 3 نفر باقی ماندند.
?مجموع توانهای چهارم نخستین 13عدد اول به علاوه‌ی عدد یک ، عددی اول(6870733) است.
? 13 کوچکترین عدد اول Sextan است این عدد برابر است با : (p = (x^6+y^6)/(x^ 2+ y^2

? اگر برای عدد اول pداشته باشیم:p-1)!=”-1 ” mod p^2 ) آن عدد، عدد ویلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)
? (13+1)13-13^ (13+1) عددی اول است.
? بد یمن بودن روز جمعه ایی که 13امین روز ماه باشد یکی از خرافات رایج در جوامع است.
?13کوچکترین عدد اولی است که به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شکل 4n+3نیست.
?به طور طعنه آمیز گفته می شود که : 13 ، 15 امین عدد خوشبختی است.
?13بزرگترین عدد اول فیبوناچی است که(13)Fاول است.
13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 … اعداد مثلثی هستند.)
? مجموع نخستین 13 عدد اول 238که مجموع ارقامش 13 است
? .به طور طبیعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقیقت 13 ماه داریم تعجب نکنید ماه آسمان را فراموش کردید با دوازده ماه سال 13 می شود.
? 13=”2^3+1^3+0^3
? کوچکترین عدد اولی است که به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمایش دادهمی‌شود و همچنین کوچترین عدد اولی است که به صورت مجموع دو عدد مرکب (4+9) نوشته می‌شود.
? 13بزرگترین عدد اول مینیمال در پای 3 است.
? 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه کنید که تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)
? 13=”3+7+3(توجه” کنید که3^13=”(7+3)+7^3)
? 0^10+2^10+3^ 10+5^10+7^ 10+11^10+ 13^10عدد” اول است که بزرگترین عدد اول ناتیتانیک (Titanic Number) است. ( NumberTitanicاعداد اولی هستند که تعدادارقام آن بیشتر از 1000 است.)
? 13-13^2عدد اول است.
? 13+13+13/13+ 13*13+!13+ 13^13 و13+13+13/13+ 13*13+13^ 13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند.
? 13جوابی برای معادله‌ی دیوفانتوسی (Diophantine Equation) z^2=”x^3-y^3″ است. یعنی؛ 3^7-3^8=”2^13
? 13/(13+13+13+ 13+13+13+ 13+131313+ 13^13) عددی اول است که شامل 13بار ترکیباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.
?ماموریت قمر” آپولو 13″ در مسیر ماه بی نتیجه ماند علت انفجار در قسمتی ازسفینه بود . نکته جالب این است که این قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود واین اتفاق در 13 اوریل شکل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!)
? 13امین عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امین عدد لوکاس (Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوکاس اعدادی هستند که به نام ریاضیدان فرانسویEdouardLucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و…. قرار دارنداین دنباله به صورت ذیل ساخته می شود که جمله اول 1 و دومین جمله 3 جملههای بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جملهاول با دوم یعنی 1+3 است.
? (13=”(!3*!1)+(!3+ !1)13″ و 31تنها اعداد مرسن Emirp شناخته شده هستد.
? 13کوچکترین عدد اولی است که به شکل p^2+pq+p نوشته می‌شود.
?معکوس ((1+13^13)^13) یک عدد Brilliantاست. ( به اعدادی Brilliantگویند که دو فاکتور اول با طول یکسان دارنددرباره نویسنده

nesa 10 نوشته در دکتر نساء اسحقی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *